Logo

Puhutaan hiukan yritysten brändäyksestä – mistä siinä on kyse ja miten sitä tehdään.

Yritysten menestyminen rakentuu hyvien tuotteiden ja palveluiden varaan. Kovassa kilpailussa se ei kuitenkaan riitä, vaan niiden ympärille on pystyttävä rakentamaan myös kiinnostava ja houkutteleva brändi.

Miksi brändi on tärkeä?

Markkinoilla on tarjolla valtava määrä tuotteita ja palveluita, joten yritysten on etsittävä keinoja erottuakseen joukosta. Brändäämisen avulla yritykset pyrkivät erottautumaan kilpailijoistaan ja saamaan oman kohderyhmänsä ostamaan juuri heidän tuotteitaan tai palveluitaan. Tämän takia brändin rakentaminen on yksi yritysten keskeisimmistä tehtävistä.

Olet varmasti monessa yhteydessä kuullut termin brändi, mutta mitä tämä usein väärinymmärretty termi lopulta tarkoittaa? Se ei ole ainoastaan yrityksen logo tai visuaalinen identiteetti. Markkinoinnin supertähden, Seth Godinin mukaan: ”Brändi on joukko odotuksia, muistoja, tarinoita ja suhteita, jotka kokonaisuutena vaikuttavat kuluttajan päätökseen valita jokin tietty tuote tai palvelu muiden vaihtoehtojen sijaan.” Brändin voidaankin sanoa rakentuvan kaikesta siitä, mitä yritys tekee. Brändin avulla ilmaiset muille, kuka olet, mitä edustat sekä mitä lupaat. Visuaalisen identiteetin avulla pyritään vastaavasti kiteyttämään nämä halutut mielikuvat, tehden ne muille näkyviksi.

Brändiä ei rakenneta päivässä, vaan vähitellen johdonmukaisella työllä. On myös tärkeää muistaa, että brändin rakentaminen on jatkuva prosessi. Parhaimmillaan brändäys on jokapäiväistä harkittua tekemistä, ei satunnaisesti tehtäviä markkinointitemppuja. Onnistuessasi brändäyksessä kohderyhmäsi mielikuva yrityksestäsi, tuotteestasi tai palvelustasi vastaa sitä kuvaa, jonka haluaisitkin heillä olevan. Viimekädessä kohderyhmäsi kuitenkin määrittelee sen, minkälaisen brändin olet onnistunut rakentamaan. Brändiin liittyvät mielikuvat syntyvät ihmisten mielissä kaikkien brändin kanssa tapahtuneiden kohtaamisten tuloksena. Tämän takia brändiä ei voida täysin hallita. Sitä voidaan kuitenkin rakentaa ja pyrkiä ohjaamaan haluttuun suuntaan.

Onko brändääminen vain isojen yritysten työtä?

Monesti luullaan virheellisesti, että brändäämistä tehdään vain isoissa yrityksissä, koska pienillä ei ole siihen varaa tai riittävää osaamista. Kun brändääminen rakennetaan tietoisesti osaksi yrityksen jokapäiväistä toimintaa, sille ei ole välttämätöntä varata suuria resursseja. Mikäli yrityksen sisältä ei löydy riittävää osaamista, sitä voi hankkia ulkopuolelta. Asiansa osaava mainostoimisto auttaa sinua pääsemään alkuun brändin rakennuksessa ja ohjaa toimintaa oikeaan suuntaan. Parhaimmassa tapauksessa mainostoimistosta tulee pelkän palvelutoimittajan sijaan yrityksesi läheinen yhteistyökumppani, jonka kanssa voit yhdessä suunnitella ja rakentaa brändiäsi.

Mikäli sinulle heräsi ajatuksia tai kysyttävää, ota yhteyttä, niin keskustellaan niistä lisää.